ม.แม่โจ้ จัดประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา-สืบสานประเพณีล้านนา


ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2563 12:00:58     ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 106

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมีความเชื่อว่าช่วงเดือน ๔ เหนือ หรือประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นงานบุญใหญ่ของชาวล้านนามักจะมีการถวายทานข้าวใหม่ ทานขันข้าวไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและหิงหลัวไฟพระเจ้า ซึ่งเวลานั้นเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธรูปก็มีความรู้สึกหนาวเย็นเช่นเดียวกัน จึงนำฟืน(หลัว) มาจุดผิงไฟให้แก่พระพุทธรูปได้คลายความหนาวเย็นและมีการฟังธรรมเทศนาธรรม   งานอนุรักสืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการในด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนาแก่ผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสำคัญของล้านนาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ในพิธีจะมีการจุดประทีปแขวนโคมบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย รับฟังพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญชาวแม่โจ้ และพุทธศาสนิกชนรับอานิสงส์ของบุญใหญ่ ร่วมสืบฮีต สานฮอย ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๓๐๑

---------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ // รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญพบกับมิติใหม่ของงานเกษตรที่ทุกคนไม่ควรพลาด งานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที

24/1/2563 14:06:39
100

ม.แม่โจ้ จัดประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา-สืบสานประเพณีล้านนา

3/1/2563 12:00:58
107

ม.แม่โจ้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรประจำปี เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ กระชับความสามัคคี เฮฮาปาร์ตี้รับปี 2563

23/12/2562 13:21:27
187

ม.แม่โจ้ เจ๋ง..เปิดตัว Applicationใหม่ “Zero Waste MJU” Application สำหรับคนรักษ์โลก

19/12/2562 14:18:05
467

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

17/12/2562 14:29:25
96

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7 “COWBOY HARLEY” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

17/12/2562 13:35:41
480

ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาเกษตรจากทั่วประเทศสู่ “เกษตรแดนคาวบอย”

13/12/2562 14:01:41
148

ม.แม่โจ้ MOU กับ บ. อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด ร่วมส่งเสริมวิชาการด้านฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน

11/12/2562 10:18:08
138

อาจารย์ ม.แม่โจ้ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

27/11/2562 16:17:39
114

ม.แม่โจ้ จัด Road Show “สานฝัน เสริมสร้างอนาคต” ยกทีมงานเปิดเวที-แนะแนว-รับสมัครถึงโรงเรียน

21/11/2562 15:21:00
108