“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 12/10/2561 17:58:09     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 210

ผลงานวิจัย?กระเทียม?  "กาลิโค"ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2561? อันดับที่? 4? ของประเทศ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำหรับผลงานวิจัย? “กาลิโค”? ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกระเทียมโทนสกัดและลูกเดือยผง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ?   ฉิมสุข? สาขาวิชาเคมี? คณะ?วิทยา?ศาสตร์? มหาวิทยาลัยแม่โจ้? ได้รับรางวัลชมเชย?ด้านเศรษฐกิจ? ประจำปี? 2561? นับเป็นรางวัลสำคัญระดับ ประเทศอีกรางวัลหนึ่ง  และก่อนหน้านี้ ผลงานดังกล่าวเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ?หลายรางวัล เช่น Gold Medal from EUROINVENT 2018, Gold Medal of EXCELLENT INNOVATION AWARD from University POLITEHNICA of BUCHAREST ROMNIA, Special award of Invention from Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ในการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 10th European Exhibition of Creativity and Innovation « EUROINVENT-2018» at Palace of Culture, IASI – ROMANIA

ความเป็นนวัตกรรม : ไขมันสูง ความดันสูง และไขมันอุตัน เป็นสภาวะของร่างกายในกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่พบได้มากอันดับต้นๆของประชากรไทยและประชากรบนโลก เป็นอาการที่พบได้กับแทบทุกคนเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งในจุดที่ร้ายแรงก็จะทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทานยาลดความดันตลอดชีวิต หรือหากไม่ทันการอาจทำให้ถึงขึ้นเสียชีวิต ซึ่งเราต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคที่จะใช้ป้องตัวเอง หรือเป็นตัวเลือกทดแทนการทานยาลดความดันหรือยาลดไขมันซึ่งเป็นสารเคมีที่เมื่อทานไปในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อตับและไต ให้ผู้บริโภคเหล่านี้ได้มีทางเลือกที่ปลอดภัยขึ้นที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้ดีสมบูรณ์

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ : ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพราะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมาก เพราะตรงกับโรคและปัญหาที่ชาวต่างชาติประสบอยู่ เห็นได้จากรางวัลและผลตอบรับจากต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตมีแผนนำส่งออกต่างประเทศ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้คิดค้นพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม ซึ่งมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้ ตลอดจนจะเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและสนใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมขึ้นในประเทศต่อไป  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลด้านเศรษฐกิจ  และ รางวัลด้านสังคม โดยมีเกณฑ์ตัดสินรางวัล คือเป็นผลงานนวัตกรรมมีการนำไปใช้จริง หรือจำหน่าย ในเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น โดยมีพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ระดับความใหม่ของผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการจัดการ และได้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม อย่างชัดเจน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
94

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
19

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
66

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
82

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
46

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71