“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 12/10/2561 17:58:09     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 142

ผลงานวิจัย?กระเทียม?  "กาลิโค"ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2561? อันดับที่? 4? ของประเทศ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำหรับผลงานวิจัย? “กาลิโค”? ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกระเทียมโทนสกัดและลูกเดือยผง ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ?   ฉิมสุข? สาขาวิชาเคมี? คณะ?วิทยา?ศาสตร์? มหาวิทยาลัยแม่โจ้? ได้รับรางวัลชมเชย?ด้านเศรษฐกิจ? ประจำปี? 2561? นับเป็นรางวัลสำคัญระดับ ประเทศอีกรางวัลหนึ่ง  และก่อนหน้านี้ ผลงานดังกล่าวเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ?หลายรางวัล เช่น Gold Medal from EUROINVENT 2018, Gold Medal of EXCELLENT INNOVATION AWARD from University POLITEHNICA of BUCHAREST ROMNIA, Special award of Invention from Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) ในการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 10th European Exhibition of Creativity and Innovation « EUROINVENT-2018» at Palace of Culture, IASI – ROMANIA

ความเป็นนวัตกรรม : ไขมันสูง ความดันสูง และไขมันอุตัน เป็นสภาวะของร่างกายในกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่พบได้มากอันดับต้นๆของประชากรไทยและประชากรบนโลก เป็นอาการที่พบได้กับแทบทุกคนเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งในจุดที่ร้ายแรงก็จะทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทานยาลดความดันตลอดชีวิต หรือหากไม่ทันการอาจทำให้ถึงขึ้นเสียชีวิต ซึ่งเราต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคที่จะใช้ป้องตัวเอง หรือเป็นตัวเลือกทดแทนการทานยาลดความดันหรือยาลดไขมันซึ่งเป็นสารเคมีที่เมื่อทานไปในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อตับและไต ให้ผู้บริโภคเหล่านี้ได้มีทางเลือกที่ปลอดภัยขึ้นที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้ดีสมบูรณ์

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ : ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพราะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมาก เพราะตรงกับโรคและปัญหาที่ชาวต่างชาติประสบอยู่ เห็นได้จากรางวัลและผลตอบรับจากต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตมีแผนนำส่งออกต่างประเทศ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้คิดค้นพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม ซึ่งมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้ ตลอดจนจะเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและสนใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมขึ้นในประเทศต่อไป  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลด้านเศรษฐกิจ  และ รางวัลด้านสังคม โดยมีเกณฑ์ตัดสินรางวัล คือเป็นผลงานนวัตกรรมมีการนำไปใช้จริง หรือจำหน่าย ในเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น โดยมีพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ระดับความใหม่ของผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการจัดการ และได้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม อย่างชัดเจน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
364

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
143

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
144

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
105

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
123

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122