ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย


ปรับปรุงข้อมูล : 8/10/2561 12:05:47     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 553

คณะกรรมการสรรหาฯ จัดการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรับชมสดพร้อมกันทั่วประเทศ ทาง www.facebook/MaejoUniversity

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ13(3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561 โดยพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองฯ เรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ เข้ารับการ  สรรหาอธิการบดี ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรับชมสดพร้อมกันทั่วประเทศ ทาง www.facebook/MaejoUniversity

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 0 5387 3043?

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
93

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
18

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
65

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
80

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
46

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71