ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย


ปรับปรุงข้อมูล : 8/10/2561 12:05:47     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 390

คณะกรรมการสรรหาฯ จัดการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรับชมสดพร้อมกันทั่วประเทศ ทาง www.facebook/MaejoUniversity

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ13(3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561 โดยพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองฯ เรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ เข้ารับการ  สรรหาอธิการบดี ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรับชมสดพร้อมกันทั่วประเทศ ทาง www.facebook/MaejoUniversity

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 0 5387 3043?

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
364

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
142

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
144

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
138

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
104

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
123

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122