ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ


ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2561 17:05:05     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 213

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ (Smart Agriculture) ได้จัดอบรมเรื่องระบบฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming และการบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับ  ในนาข้าวอินทรีย์  พืชผักเศรษฐกิจ และ โรงเรือนเพาะเห็ด  ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agricuture  ด้วยระบบการทำเกษตรแบบแม่นยำ พัฒนาต้นแบบและความคุ้มทุนในการเกษตรอัจฉริยะ และเพื่อสนับสนุนการเกษตรยุคดิจิทัลตามนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการปลูกข้าวอินทรีย์ ระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการการเพาะเห็ด และระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชผักเศรษฐกิจ  นอกจากนั้น จะได้เรียนรู้เกี่ยว Application เพื่อการบริหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและระบบบัญชีบริหารจัดการ และร่วมศึกษาดูงานบริเวณแปลงสาธิตอีกด้วย 

ผู้ที่สนใจสอบบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09 9148 3362  อบรมฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ด่วน..รับจำนวนจำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
94

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
19

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
66

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
82

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
46

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71