ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ


ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2561 17:05:05     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 144

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ (Smart Agriculture) ได้จัดอบรมเรื่องระบบฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming และการบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับ  ในนาข้าวอินทรีย์  พืชผักเศรษฐกิจ และ โรงเรือนเพาะเห็ด  ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agricuture  ด้วยระบบการทำเกษตรแบบแม่นยำ พัฒนาต้นแบบและความคุ้มทุนในการเกษตรอัจฉริยะ และเพื่อสนับสนุนการเกษตรยุคดิจิทัลตามนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการปลูกข้าวอินทรีย์ ระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการการเพาะเห็ด และระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชผักเศรษฐกิจ  นอกจากนั้น จะได้เรียนรู้เกี่ยว Application เพื่อการบริหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและระบบบัญชีบริหารจัดการ และร่วมศึกษาดูงานบริเวณแปลงสาธิตอีกด้วย 

ผู้ที่สนใจสอบบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09 9148 3362  อบรมฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ด่วน..รับจำนวนจำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
365

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
143

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
145

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
105

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
124

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122