ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 27/9/2561 15:30:40     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 190

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 สร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรผู้มีจิตบริการ สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี ประธานคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า “สำนักงานอธิการบดีเรามีแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพ และให้มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร  โครงการนี้ จึงเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ ที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี”

ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะทำงานฯ จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน  กองสวัสดิการ และกองการเจ้าหน้าที่  โดยพิจารณาคัดเลือกจาก 2 หลักเกณฑ์คือ คะแนนจากการลงคะแนนเสียงของผู้รับบริการ 70 % และผลคะแนนจากประวัติ ผลงาน และการสัมภาษณ์ อีก 30 %  ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ  สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ได้แก่  นางดวงดาว  ศรีวรรณบุตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี 

ผู้ได้รับการคัดเลือก และตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน จะได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
93

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
18

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
65

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
80

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
46

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71