บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2561 10:42:41     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 123

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา “Graduate School: Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0”  ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดระบบการศึกษาตามหลักสากล ปัจจุบันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวน 44 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 13 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 31 หลักสูตร โดยมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่ Thailand 4.0 โมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมาแล้วจำนวนหลายรุ่น โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมากที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการ จัดการแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกมาร่วมนำเสนอพร้อมให้คำแนะนำกับผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี บัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยของหลักสูตรต่างๆ  มาสร้างเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยสร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน”

ภายในงานท่านจะได้พบกับผลงานนวัตกรรมเด่นจากหลักสูตร อาทิ นวัตกรรมด้านพืช เช่น Veg in the Box ผลิตภัณฑ์ผักสดที่ปลูกในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Plant Factory,  ห้องรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง, พลาสมาเพื่อการเกษตรและการปรับปรุงพันธุ์, Gardico นวัตกรรมสารสกัดจากกระเทียมโทน, Andro นวัตกรรมสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร, สมุนไพรอัดเม็ดต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับมารดาให้นมบุตร, เครื่องดื่มสุขภาพจากสาหร่ายน้ำจืด, และน้ำส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ นวัตกรรมด้านประมง/สัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์ผง Super plus ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้, ผลิตภัณฑ์จากปลาบึกสยาม, สารเสริมในอาหารสัตว์บริโภค, สเปรย์ยับยั้งแบคทีเรียผิวหนังสุนัข,  นวัตกรรมด้านเวชสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ Healthy & Handsome จากน้ำมันจระเข้, ผลิตภัณฑ์ความงามจากดาหลา, ดอกเก๊กฮวย และเนื้อผลกาแฟ นวัตกรรมด้านวิศวกรรม/ไอที เช่น กังหันแกนตั้งเพลาร่วมหมุนสวนทางกลับ, ระบบประตูอัจฉริยะ, Smart Flusher, Smart Car Park, Smart NPK และนวัตกรรมด้านอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมตลอดทั้ง 3 วัน และมีกิจกรรมเด่น ดังนี้

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. พิธีเปิดงานมีการแสดง นพพระพิรุณปารมี เรืองรุ่งการเกษตรศรีแผ่นดินเรืองสุขยลยินอินทนิลแม่โจ้” และการแสดงผลงานเด่นของหลักสูตร

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. การแสดงวงแม่โจ้แบนโจแมน และการแสดงผลงานเด่นของหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. การแสดงร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และการแสดงผลงานเด่นของหลักสูตร

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของรางวัลภายในงานอีกมากมาย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 0 53875 522

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
364

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
143

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
144

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
105

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
124

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122