ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2561 14:28:29     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 310

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่  การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561ได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2561  ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 พื้นที่

คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำความคิดเห็นของทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการบริหารมหาวิทยาลัย ไปใช้ประกอบในการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาอธิการบดีตามข้อกำหนดต่อไป

ท่านอยากเห็นแม่โจ้เป็นอย่างไรในอนาคต อยากให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปในทิศทางไหน ขอเชิญทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนา โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 21
 กันยายน 2561 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่
 22 กันยายน 2561 สำหรับศิษย์เก่าแม่โจ้

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ณ ห้องประชุมบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์

รวมถึงผ่านทางระบบ VDO Conference พร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ---> http://www.council.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx…

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
94

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
19

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
66

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
82

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
46

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71