ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2561 14:28:29     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 221

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลาและสถานที่  การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561ได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2561  ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 พื้นที่

คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำความคิดเห็นของทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการบริหารมหาวิทยาลัย ไปใช้ประกอบในการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาอธิการบดีตามข้อกำหนดต่อไป

ท่านอยากเห็นแม่โจ้เป็นอย่างไรในอนาคต อยากให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปในทิศทางไหน ขอเชิญทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนา โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 21
 กันยายน 2561 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่
 22 กันยายน 2561 สำหรับศิษย์เก่าแม่โจ้

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ณ ห้องประชุมบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์

รวมถึงผ่านทางระบบ VDO Conference พร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ---> http://www.council.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx…

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
365

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
143

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
145

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
105

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
124

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
222

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122