KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้


ปรับปรุงข้อมูล : 31/8/2561 13:39:43     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 185

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีประวัติยาวนานกว่า ๘๐ ปี ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลาช้านาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ขึ้น ในระหว่างวันที่  8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคต ในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  อาทิ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการต่างๆ ตลอดงาน และงานแม่โจ้คืนถิ่นงานนี้เที่ยวชมฟรีตลอด  9 วัน 9 คืน  

พร้อมเริ่ม KICK OFF ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นไป ณ ลานพรอมเมนาด้า จ.เชียงใหม่ พบกับการจัดกิจกรรม ROAD SHOW ย่อส่วนงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ออกสู่สายตาประชาชน ยกเอาผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เด่น ของมหาวิทยาลัยให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัส ชิม ชม การแสดงของ วงแม่โจ้แบนโจแมน วงดนตรีสไตล์คันทรี่ ในแบบฉบับของชาวแม่โจ้ มาขับกล่อมสร้างความบันเทิงตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม...ร่วมด้วยกิจกรรมสนุกๆ แจกของรางวัลอีกมากมาย....แล้วพบกันนะคะ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

6/3/2562 15:59:08
93

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สร้างทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพรองรับระบบการผลิต

25/2/2562 9:30:53
18

ม.แม่โจ้ – ชุมพร หนุนเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

14/2/2562 11:48:15
65

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

11/2/2562 9:13:21
80

ขอเชิญส่งแรงใจเชียร์ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลไทยลีค 4 ฤดูกาล 2019

8/2/2562 14:43:47
24

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

5/2/2562 14:36:41
92

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

4/2/2562 10:12:59
87

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อย. / GMP / HACCP ตามมาตรฐาน Codex พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

23/1/2562 9:37:04
45

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
173

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
71