KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้


ปรับปรุงข้อมูล : 31/8/2561 13:39:43     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีประวัติยาวนานกว่า ๘๐ ปี ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลาช้านาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ขึ้น ในระหว่างวันที่  8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคต ในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  อาทิ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการต่างๆ ตลอดงาน และงานแม่โจ้คืนถิ่นงานนี้เที่ยวชมฟรีตลอด  9 วัน 9 คืน  

พร้อมเริ่ม KICK OFF ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นไป ณ ลานพรอมเมนาด้า จ.เชียงใหม่ พบกับการจัดกิจกรรม ROAD SHOW ย่อส่วนงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ออกสู่สายตาประชาชน ยกเอาผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์เด่น ของมหาวิทยาลัยให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัส ชิม ชม การแสดงของ วงแม่โจ้แบนโจแมน วงดนตรีสไตล์คันทรี่ ในแบบฉบับของชาวแม่โจ้ มาขับกล่อมสร้างความบันเทิงตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม...ร่วมด้วยกิจกรรมสนุกๆ แจกของรางวัลอีกมากมาย....แล้วพบกันนะคะ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
364

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
142

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
390

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
144

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
138

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
104

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
123

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122