ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม


ปรับปรุงข้อมูล : 14/6/2561 16:16:01     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 17

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์)  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่   อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน  สร้างให้คนในชุมชนได้เริ่มต้นวางแผนในการบริหารจัดการขยะ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สู่หมู่บ้านต้นแบบต่อไป โดยเราได้นำองค์ความรู้ที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการด้าน Green Office จนได้รับรางวัล Gold Award ไปใช้ในการดำเนินงานร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ด้วย”    

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยผู้มาร่วมงานจะเขียนคำมั่นสัญญาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ มีการแสดงชุด “ร่วมแรง ผสานใจ Big Cleaning Day” และยังมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ตำบลซึ่งผ่านการอบรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรู้ในการจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” โดยได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์  ฮวกนิล  นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนทั้ง 14 หมู่  จากนั้นก็จะแยกย้ายกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน และร่วมกิจกรรมจัดการขยะ เช่น โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการหมู่บ้าน เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทรศัพท์ 0 5387 5265-6 ในวันและเวลาทำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
39

ม.แม่โจ้ เดินหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมส่งเสริมนักศึกษาใช้องค์ความรู้คู่วิชาชีวิต สร้างรายได้-สร้างอาชีพ-สร้างอนาคต

15/6/2561 15:39:32
18

ขอเชิญนักวิ่งทั่วไทยมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การเดิน -วิ่งการกุศลที่ไม่เหมือนใคร “ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน อิ่มกาย อิ่มใจ ตลอดทาง”

15/6/2561 11:39:32
20

ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม

14/6/2561 16:16:01
18

ม.แม่โจ้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 “สู่อนาคตที่สดใส กับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

11/6/2561 13:46:40
50

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

7/6/2561 10:34:10
136

ม.แม่โจ้ จัดเตรียมต้อนรับน้อง สู่บ้านหลังที่ 2 พร้อม ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

5/6/2561 15:10:18
68

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

5/6/2561 11:07:49
33

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร

4/6/2561 14:45:54
43

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.แม่โจ้ หลักสูตรแรกของไทย ที่ยังคงเข้มข้น ฝึกคนเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงมามากกว่า 20 ปี

30/5/2561 11:31:05
25