ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม


ปรับปรุงข้อมูล : 14/6/2561 16:16:01     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 132

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์)  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่   อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน  สร้างให้คนในชุมชนได้เริ่มต้นวางแผนในการบริหารจัดการขยะ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สู่หมู่บ้านต้นแบบต่อไป โดยเราได้นำองค์ความรู้ที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการด้าน Green Office จนได้รับรางวัล Gold Award ไปใช้ในการดำเนินงานร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ด้วย”    

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยผู้มาร่วมงานจะเขียนคำมั่นสัญญาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ มีการแสดงชุด “ร่วมแรง ผสานใจ Big Cleaning Day” และยังมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ตำบลซึ่งผ่านการอบรมการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรู้ในการจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” โดยได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์  ฮวกนิล  นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนทั้ง 14 หมู่  จากนั้นก็จะแยกย้ายกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน และร่วมกิจกรรมจัดการขยะ เช่น โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการหมู่บ้าน เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทรศัพท์ 0 5387 5265-6 ในวันและเวลาทำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
55

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
19

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
411

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
164

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
463

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
167

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
156

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
123

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
153

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
254