ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 5/6/2561 11:07:49     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 32

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 84 ปีก่อน ตอนที่แม่โจ้ (โรงเรียนฝึกหัด ครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ)  ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อ 7 มิถุนายน 2477 พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันนี้ มีพระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้เชิญข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของแม่โจ้ ถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน  

จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ  สู่...มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้  แม่โจ้ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้  และเจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ การ    “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต  สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา  อดทน  สู้งาน  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิต  แม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยบุคลิกของผู้ที่  “เลิศน้ำใจ  วินัยดี  เชิดชูประเพณี  สามัคคี อาวุโส” ซึ่งแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้ โดยมีบทบัญญัติแม่โจ้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ  ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาว  แม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ

 

วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561  ได้มีกิจกรรมที่ให้ลูกแม่โจ้ได้ร่วมรำลึกถึงความเป็นแม่โจ้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของไทย

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีแห่และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้ ซึ่งเป็นวิถีแห่งไตรภาคี : ศิษย์เก่าแม่โจ้ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสืบทอดความเป็นลูกแม่เดียว  เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ณ สระเกษตรสนาน 

เวลา 07.49 น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จะร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)  แล้วจึงจะเริ่มพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์  อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ  บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำพูดที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้”  นำโดย ดร.อำนวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ โนรี นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น และนักศึกษา  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการ มาร่วมในพิธีสถาปนา   

ในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีทำบุญทางศาสนา  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ  และหลังจากเสร็จพิธีแล้วขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี

7 มิถุนายน 2561  แม่โจ้ครบ 84 ปี ขอเชิญลูกแม่โจ้ มาร่วมกันแสดงพลังสามัคคี  ณ ที่นี่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
39

ม.แม่โจ้ เดินหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมส่งเสริมนักศึกษาใช้องค์ความรู้คู่วิชาชีวิต สร้างรายได้-สร้างอาชีพ-สร้างอนาคต

15/6/2561 15:39:32
18

ขอเชิญนักวิ่งทั่วไทยมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การเดิน -วิ่งการกุศลที่ไม่เหมือนใคร “ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน อิ่มกาย อิ่มใจ ตลอดทาง”

15/6/2561 11:39:32
20

ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม

14/6/2561 16:16:01
17

ม.แม่โจ้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 “สู่อนาคตที่สดใส กับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

11/6/2561 13:46:40
50

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

7/6/2561 10:34:10
136

ม.แม่โจ้ จัดเตรียมต้อนรับน้อง สู่บ้านหลังที่ 2 พร้อม ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

5/6/2561 15:10:18
67

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

5/6/2561 11:07:49
33

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร

4/6/2561 14:45:54
43

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.แม่โจ้ หลักสูตรแรกของไทย ที่ยังคงเข้มข้น ฝึกคนเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงมามากกว่า 20 ปี

30/5/2561 11:31:05
25