มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร


ปรับปรุงข้อมูล : 4/6/2561 14:45:54     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 43

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2561  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  โนรี  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี และนายอภิสิทธิ์  เสนามาตย์ นายกองค์การนักศึกษา  เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 “ตามที่ได้มีการเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ โดยอ้างว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ให้ข้อมูลดังปรากฏเป็นข่าวที่นำเสนอติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกล่าวหามหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวซี่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคมและสื่อมวลชนไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นั้นทั้ง ๔ องค์กรเสาหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ได้ร่วมกันหารือและพิจารณาแล้วจึงร่วมกันแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ซึ่งความถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งมั่นในเกียรติภูมิของลูกแม่โจ้ และจะร่วมมือกันดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีรวมตลอดถึงบุคคลที่ไม่มีตัวตนแอบอ้างความเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและผู้ที่แสดงข้อความที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงกล่าวหามหาวิทยาลัย ส่งให้บุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อันทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์  จดหมายเป็นหนังสือแสดงข้อมูลเท็จกล่าวหามหาวิทยาลัยส่งให้กับบุคคลต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ให้มหาวิทยาลัยเสียหายด้วย   

พร้อมกันนี้ ทั้ง ๔ องค์กรขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีที่สืบทอดประเพณีที่ดีงามของลูกแม่โจ้ ที่ว่า “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคีอาวุโส”  เพื่อความสุขสงบและการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป 

4 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
39

ม.แม่โจ้ เดินหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมส่งเสริมนักศึกษาใช้องค์ความรู้คู่วิชาชีวิต สร้างรายได้-สร้างอาชีพ-สร้างอนาคต

15/6/2561 15:39:32
18

ขอเชิญนักวิ่งทั่วไทยมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การเดิน -วิ่งการกุศลที่ไม่เหมือนใคร “ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน อิ่มกาย อิ่มใจ ตลอดทาง”

15/6/2561 11:39:32
20

ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม

14/6/2561 16:16:01
18

ม.แม่โจ้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 “สู่อนาคตที่สดใส กับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

11/6/2561 13:46:40
50

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

7/6/2561 10:34:10
136

ม.แม่โจ้ จัดเตรียมต้อนรับน้อง สู่บ้านหลังที่ 2 พร้อม ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

5/6/2561 15:10:18
68

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

5/6/2561 11:07:49
33

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร

4/6/2561 14:45:54
44

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.แม่โจ้ หลักสูตรแรกของไทย ที่ยังคงเข้มข้น ฝึกคนเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงมามากกว่า 20 ปี

30/5/2561 11:31:05
25