มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร


ปรับปรุงข้อมูล : 4/6/2561 14:45:54     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 95

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2561  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  โนรี  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี และนายอภิสิทธิ์  เสนามาตย์ นายกองค์การนักศึกษา  เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 “ตามที่ได้มีการเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ โดยอ้างว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ให้ข้อมูลดังปรากฏเป็นข่าวที่นำเสนอติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกล่าวหามหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวซี่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคมและสื่อมวลชนไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นั้นทั้ง ๔ องค์กรเสาหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ได้ร่วมกันหารือและพิจารณาแล้วจึงร่วมกันแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ซึ่งความถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งมั่นในเกียรติภูมิของลูกแม่โจ้ และจะร่วมมือกันดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีรวมตลอดถึงบุคคลที่ไม่มีตัวตนแอบอ้างความเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและผู้ที่แสดงข้อความที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงกล่าวหามหาวิทยาลัย ส่งให้บุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อันทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์  จดหมายเป็นหนังสือแสดงข้อมูลเท็จกล่าวหามหาวิทยาลัยส่งให้กับบุคคลต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ให้มหาวิทยาลัยเสียหายด้วย   

พร้อมกันนี้ ทั้ง ๔ องค์กรขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีที่สืบทอดประเพณีที่ดีงามของลูกแม่โจ้ ที่ว่า “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคีอาวุโส”  เพื่อความสุขสงบและการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป 

4 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
54

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
19

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
411

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
164

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
463

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
167

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
156

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
123

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
153

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
254