มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร


ปรับปรุงข้อมูล : 4/6/2561 14:45:54     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 76

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2561  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  โนรี  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี และนายอภิสิทธิ์  เสนามาตย์ นายกองค์การนักศึกษา  เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 “ตามที่ได้มีการเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ โดยอ้างว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ให้ข้อมูลดังปรากฏเป็นข่าวที่นำเสนอติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกล่าวหามหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวซี่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคมและสื่อมวลชนไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นั้นทั้ง ๔ องค์กรเสาหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ได้ร่วมกันหารือและพิจารณาแล้วจึงร่วมกันแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ซึ่งความถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งมั่นในเกียรติภูมิของลูกแม่โจ้ และจะร่วมมือกันดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีรวมตลอดถึงบุคคลที่ไม่มีตัวตนแอบอ้างความเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและผู้ที่แสดงข้อความที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงกล่าวหามหาวิทยาลัย ส่งให้บุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อันทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์  จดหมายเป็นหนังสือแสดงข้อมูลเท็จกล่าวหามหาวิทยาลัยส่งให้กับบุคคลต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ให้มหาวิทยาลัยเสียหายด้วย   

พร้อมกันนี้ ทั้ง ๔ องค์กรขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีที่สืบทอดประเพณีที่ดีงามของลูกแม่โจ้ ที่ว่า “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคีอาวุโส”  เพื่อความสุขสงบและการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป 

4 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ เชิญ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช บรรยายพิเศษแก่บุคลากร

9/8/2561 13:05:37
11

ชาวแม่โจ้รวมใจร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

8/8/2561 11:24:21
32

คณะสถาปัตย์ฯ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561

3/8/2561 14:42:24
22

3 สิงหาคม นี้ “กาดแม่โจ้ 2477” ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ อาคารแผ่พืชน์

1/8/2561 15:56:35
47

ขอเชิญชาวแม่โจ้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

23/7/2561 16:10:39
84

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครู รำลึกคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2561

18/7/2561 16:29:01
67

กองแนะแนวฯ ม.แม่โจ้ จัดอบรม “บุคลิกภาพ มารยาท วาสนา...มาด้วยกัน” เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่โลกอาชีพ

16/7/2561 16:04:44
58

ศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมใจเจิมหน้าน้องใหม่ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 สู่อ้อมอกแม่

21/6/2561 16:40:02
134

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มทบ.33 นำน้องใหม่ “ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย (ต้นน้ำคลองแม่ข่า)” สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการชุมชน

19/6/2561 18:13:09
428

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
143