มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”


ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2561 9:32:30     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 43

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ  พระประธานประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข” ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.50 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการบูรณะปูชนียสถานพุทธมิ่งมงคลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ  พระประธานประจำมหาวิทยาลัยและพระศิลานาคน้อย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์  ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้วนั้น  จึงได้จัดให้มีพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.50 น.เป็นต้นไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

จากนั้น ตั้งแต่เวลา 15.09 น.เป็นต้นไป จะมีกิจกรรม บรรยายธรรมมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีสุข” โดย พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหา ดร.สง่า ธีรสํวโร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระวิทยากร  ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้เป็นส่วนของโครงการ “งานดี บริการดี ชีวีมีสุข” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีบุคลิกภาพที่ดีและเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 09.50 น.เป็นต้นไป  ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทร. 0 5387 3301-2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ เชิญ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช บรรยายพิเศษแก่บุคลากร

9/8/2561 13:05:37
11

ชาวแม่โจ้รวมใจร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

8/8/2561 11:24:21
32

คณะสถาปัตย์ฯ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561

3/8/2561 14:42:24
22

3 สิงหาคม นี้ “กาดแม่โจ้ 2477” ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ อาคารแผ่พืชน์

1/8/2561 15:56:35
47

ขอเชิญชาวแม่โจ้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

23/7/2561 16:10:39
84

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครู รำลึกคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2561

18/7/2561 16:29:01
67

กองแนะแนวฯ ม.แม่โจ้ จัดอบรม “บุคลิกภาพ มารยาท วาสนา...มาด้วยกัน” เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่โลกอาชีพ

16/7/2561 16:04:44
58

ศิษย์เก่าแม่โจ้พร้อมใจเจิมหน้าน้องใหม่ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 สู่อ้อมอกแม่

21/6/2561 16:40:02
134

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มทบ.33 นำน้องใหม่ “ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย (ต้นน้ำคลองแม่ข่า)” สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการชุมชน

19/6/2561 18:13:09
428

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
143