มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”


ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2561 9:32:30     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 66

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ  พระประธานประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข” ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.50 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการบูรณะปูชนียสถานพุทธมิ่งมงคลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ  พระประธานประจำมหาวิทยาลัยและพระศิลานาคน้อย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์  ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้วนั้น  จึงได้จัดให้มีพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.50 น.เป็นต้นไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

จากนั้น ตั้งแต่เวลา 15.09 น.เป็นต้นไป จะมีกิจกรรม บรรยายธรรมมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีสุข” โดย พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหา ดร.สง่า ธีรสํวโร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระวิทยากร  ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้เป็นส่วนของโครงการ “งานดี บริการดี ชีวีมีสุข” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีบุคลิกภาพที่ดีและเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 09.50 น.เป็นต้นไป  ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทร. 0 5387 3301-2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8/1/2562 9:59:00
55

ขอเชิญร่วมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 6 “คาวบอยน้ำปู๋” กิน ดื่ม เต้น สนุกสนานพร้อมได้กุศล

3/1/2562 14:04:22
19

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
411

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
164

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
463

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
167

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
156

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
123

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
153

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
254