มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข”


ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2561 9:32:30     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 26

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ  พระประธานประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดบรรยายธรรมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีความสุข” ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.50 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการบูรณะปูชนียสถานพุทธมิ่งมงคลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ  พระประธานประจำมหาวิทยาลัยและพระศิลานาคน้อย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์  ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้วนั้น  จึงได้จัดให้มีพิธีอบรมสมโภชสวดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.50 น.เป็นต้นไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

จากนั้น ตั้งแต่เวลา 15.09 น.เป็นต้นไป จะมีกิจกรรม บรรยายธรรมมะ “งานดี บริการดี ชีวิตมีสุข” โดย พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหา ดร.สง่า ธีรสํวโร) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระวิทยากร  ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้เป็นส่วนของโครงการ “งานดี บริการดี ชีวีมีสุข” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีบุคลิกภาพที่ดีและเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 09.50 น.เป็นต้นไป  ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทร. 0 5387 3301-2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
39

ม.แม่โจ้ เดินหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมส่งเสริมนักศึกษาใช้องค์ความรู้คู่วิชาชีวิต สร้างรายได้-สร้างอาชีพ-สร้างอนาคต

15/6/2561 15:39:32
18

ขอเชิญนักวิ่งทั่วไทยมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การเดิน -วิ่งการกุศลที่ไม่เหมือนใคร “ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน อิ่มกาย อิ่มใจ ตลอดทาง”

15/6/2561 11:39:32
20

ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม

14/6/2561 16:16:01
17

ม.แม่โจ้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 “สู่อนาคตที่สดใส กับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

11/6/2561 13:46:40
50

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

7/6/2561 10:34:10
136

ม.แม่โจ้ จัดเตรียมต้อนรับน้อง สู่บ้านหลังที่ 2 พร้อม ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

5/6/2561 15:10:18
68

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

5/6/2561 11:07:49
33

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร

4/6/2561 14:45:54
43

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.แม่โจ้ หลักสูตรแรกของไทย ที่ยังคงเข้มข้น ฝึกคนเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงมามากกว่า 20 ปี

30/5/2561 11:31:05
25