ขอเชิญชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561


ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 11:21:50     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1768

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2561  ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง  ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน  2561  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  อาคารแผ่พืชน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม  เพื่อเป็นการร่วมขอขมา  คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  โนรี  นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวอวยพร ตามลำดับ  พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี รองอธิการบดี(อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) กล่าวรายงาน พร้อมนำกล่าวขอขมาและขอพร

กิจกรรมได้แบ่งเป็นช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมภายในแต่ละคณะ/สำนัก และในเวลา 10.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะร่วมพิธีสักการะสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระประธานประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย และพิธีดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ จากนั้นจะมีการตั้งขบวนแห่ตั้งแต่เวลา  13.00 น. ณ ถนนสายกลาง บริเวณหอเกียรติยศ แล้วจะเคลื่อนขบวนมายังอาคารแผ่พืชน์ เวลา 14.00 น. เพื่อประกอบพิธีดำหัวต่อไป

สำหรับปีนี้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษสร้างการมีส่วนร่วมของแต่ละคณะ/สำนัก หลายกิจกรรม ได้แก่ การประกวดส้มตำลีลาชิงเงินรางวัล เพื่อสร้างสีสัน ครื้นเครง แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ลีลาเด็ดดวง และประเภทรสชาติดีเยี่ยม  การประกวดผู้ถือป้ายนำขบวนของแต่ละหน่วยงาน และผู้แต่งกายงาม (ชายจริง – หญิงแท้) ชิงเงินรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่  20 เมษายน  2561  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3302

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

16/10/2561 15:20:28
364

“กาลิโค” ผลงานนักวิจัย ม.แม่โจ้ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

12/10/2561 17:58:09
142

ขอเชิญรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

8/10/2561 12:05:47
391

ม.แม่โจ้ จัดอบรม SMART FARMING ระบบเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรยุคดิจิทัลสนองนโยบายเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ

2/10/2561 17:05:05
144

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปี 2561

27/9/2561 15:30:40
139

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
104

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
123

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
221

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
159

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
122