มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง


ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2560 15:23:33     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 57

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ  ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

นายกัลย์  กัลยาณมิตร  ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “สำหรับการลงนาม ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งตอบโจทย์ ในยุค thailand4.0 ที่ผู้ประกอบการต้องใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ โดย การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กับ ภาคเอกชน  โดยมีสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด และในครั้งนี้มีผลงานวิจัย จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลมามากมาย”

ผลงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสมที่ประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า-9” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับรางวัล Gold medal จากงาน Euroinvent 2016, รางวัล Special prize จาก University of Sibiu, Romania , รางวัล Special award จาก Toronto International  Society of Innovation & Advance Skill, Canada โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบให้น้ำแบบแม่นยำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงษ์  กาญจนประโชติ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล Silver Award งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560  Thailand Research Expo 2017  โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป  เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  จะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้อนุญาต  และ  นางสาวกุลรัตน์  แก้วเป็ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด, นายศักย์วริษฐ์  ธนะสาร  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป เป็นผู้รับอนุญาตในสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนาม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 

ข่าวล่าสุด

UBI แม่โจ้ จัดอบรม การผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

21/11/2560 14:31:34
30

ม.แม่โจ้ MOU บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด ร่วมพัฒนาองค์กร

21/11/2560 14:05:45
29

ขอเชิญร่วมงาน Maejo Fair 2017 โชว์สุดยอดนวัตกรรมโดยนักวิจัยแม่โจ้และเครือข่ายเกษตรครั้งยิ่งใหญ่

20/11/2560 16:28:00
300

ม.แม่โจ้จัดประชุมวิชาการ “โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

20/11/2560 13:29:16
40

ขอเชิญร่วมงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้สู่สังคม

15/11/2560 14:52:41
181

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 พร้อมโชว์พืชวงศ์แตงในเวทีวิชาการครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

14/11/2560 10:57:01
209

งาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้ จัดใหญ่ เปิดแปลงแสดงพันธุ์แตงกวา-แตงร้าน รวมพลคนตระกูลแตงครั้งใหญ่ของประเทศ

10/11/2560 16:51:47
124

กยศ.แม่โจ้ จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกก่อนจบ: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้องฯ”

8/11/2560 10:03:43
41

รัฐมนตรีฯ ราชอาณาจักรภูฏานเยือน ม.แม่โจ้

31/10/2560 16:01:55
154

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ร่วมรำลึก 101 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

19/10/2560 12:10:05
98