มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง


ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2560 15:23:33     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 95

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ  ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

นายกัลย์  กัลยาณมิตร  ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “สำหรับการลงนาม ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งตอบโจทย์ ในยุค thailand4.0 ที่ผู้ประกอบการต้องใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ โดย การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กับ ภาคเอกชน  โดยมีสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด และในครั้งนี้มีผลงานวิจัย จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลมามากมาย”

ผลงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสมที่ประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า-9” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับรางวัล Gold medal จากงาน Euroinvent 2016, รางวัล Special prize จาก University of Sibiu, Romania , รางวัล Special award จาก Toronto International  Society of Innovation & Advance Skill, Canada โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบให้น้ำแบบแม่นยำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงษ์  กาญจนประโชติ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล Silver Award งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560  Thailand Research Expo 2017  โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป  เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  จะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้อนุญาต  และ  นางสาวกุลรัตน์  แก้วเป็ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด, นายศักย์วริษฐ์  ธนะสาร  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป เป็นผู้รับอนุญาตในสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนาม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ เปิดบ้านรับ นศ.ใหม่แม่โจ้ ยิ่งใหญ่ จัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับอินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ประจำปี 2561

15/6/2561 22:44:01
39

ม.แม่โจ้ เดินหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมส่งเสริมนักศึกษาใช้องค์ความรู้คู่วิชาชีวิต สร้างรายได้-สร้างอาชีพ-สร้างอนาคต

15/6/2561 15:39:32
18

ขอเชิญนักวิ่งทั่วไทยมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การเดิน -วิ่งการกุศลที่ไม่เหมือนใคร “ประเพณี เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน อิ่มกาย อิ่มใจ ตลอดทาง”

15/6/2561 11:39:32
20

ศูนย์ฯ แม่โจ้โพลล์ จัด Big Cleaning Day บูรณาการการบริหารจัดการขยะในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม

14/6/2561 16:16:01
17

ม.แม่โจ้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 “สู่อนาคตที่สดใส กับมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

11/6/2561 13:46:40
49

ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

7/6/2561 10:34:10
134

ม.แม่โจ้ จัดเตรียมต้อนรับน้อง สู่บ้านหลังที่ 2 พร้อม ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

5/6/2561 15:10:18
67

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

5/6/2561 11:07:49
32

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข้อเท็จจริงและแสดงเจตนารมณ์ขององค์กร

4/6/2561 14:45:54
43

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.แม่โจ้ หลักสูตรแรกของไทย ที่ยังคงเข้มข้น ฝึกคนเรียนรู้คู่การปฏิบัติจริงมามากกว่า 20 ปี

30/5/2561 11:31:05
24