มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง


ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2560 15:23:33     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 112

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ  ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

นายกัลย์  กัลยาณมิตร  ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “สำหรับการลงนาม ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งตอบโจทย์ ในยุค thailand4.0 ที่ผู้ประกอบการต้องใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ โดย การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กับ ภาคเอกชน  โดยมีสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด และในครั้งนี้มีผลงานวิจัย จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลมามากมาย”

ผลงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสมที่ประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า-9” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับรางวัล Gold medal จากงาน Euroinvent 2016, รางวัล Special prize จาก University of Sibiu, Romania , รางวัล Special award จาก Toronto International  Society of Innovation & Advance Skill, Canada โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบให้น้ำแบบแม่นยำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงษ์  กาญจนประโชติ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล Silver Award งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560  Thailand Research Expo 2017  โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป  เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  จะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้อนุญาต  และ  นางสาวกุลรัตน์  แก้วเป็ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด, นายศักย์วริษฐ์  ธนะสาร  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป เป็นผู้รับอนุญาตในสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนาม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
6

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
51

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
81

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
81

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
68

ม.แม่โจ้ พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

29/8/2561 16:43:40
50

ขอเชิญร่วมงาน “KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้” ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ๊ด แม่โจ้บ้านเฮา

29/8/2561 11:15:47
55

ขอเชิญร่วมงาน “KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้” ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ๊ด แม่โจ้บ้านเฮา

29/8/2561 11:04:40
16

สาขาพืชผักแม่โจ้ จัดเสวนาวิชาการ ฟรี ! เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์

21/8/2561 10:24:57
70

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ เชิญ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช บรรยายพิเศษแก่บุคลากร

9/8/2561 13:05:37
37