มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง


ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2560 15:23:33     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 77

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ  ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

นายกัลย์  กัลยาณมิตร  ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “สำหรับการลงนาม ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งตอบโจทย์ ในยุค thailand4.0 ที่ผู้ประกอบการต้องใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ โดย การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กับ ภาคเอกชน  โดยมีสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด และในครั้งนี้มีผลงานวิจัย จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลมามากมาย”

ผลงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสมที่ประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า-9” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับรางวัล Gold medal จากงาน Euroinvent 2016, รางวัล Special prize จาก University of Sibiu, Romania , รางวัล Special award จาก Toronto International  Society of Innovation & Advance Skill, Canada โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบให้น้ำแบบแม่นยำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร” ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงษ์  กาญจนประโชติ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล Silver Award งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560  Thailand Research Expo 2017  โดยผลงานชิ้นนี้จะอนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป  เป็นผู้ใช้สิทธิผลงานวิจัย

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  จะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้อนุญาต  และ  นางสาวกุลรัตน์  แก้วเป็ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี เนเชอรัล จำกัด, นายศักย์วริษฐ์  ธนะสาร  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิลล์คอร์ป เป็นผู้รับอนุญาตในสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนาม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 

ข่าวล่าสุด

บัณฑิตแม่โจ้รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เผยข้อมูล ผู้ประกอบการขานรับ มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตแม่โจ้ อย่างต่อเนื่อง

16/2/2561 14:43:09
114

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16/2/2561 9:31:32
182

ม.แม่โจ้ มอบรางวัลเรียนดี รางวัลแห่งความพากเพียร ให้แก่บัณฑิตแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2559-2560

7/2/2561 16:31:59
61

ขอเชิญร่วมงาน Maejo Book Fair 2018 ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยสิ้นสุด

1/2/2561 15:48:55
68

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” ถวายเป็นพระราชกุศล

25/1/2561 16:12:05
154

ขอเชิญสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี รับฟังผลการดำเนินงานและลุ้นรับของรางวัลมากมาย

22/1/2561 17:02:15
62

ม.แม่โจ้จัดอบรมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ...ฟรี!!

22/1/2561 11:11:10
274

ขอเชิญร่วมงาน งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 5 Cowboy Night กระทบไหล่ศิลปินดัง พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

19/1/2561 19:50:54
207

คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ ชวนเต้น Zumba เพื่อสุขภาพ..ฟรี!! BA Healthy and Fun (Zumba dance)

17/1/2561 15:08:40
169

ขอเชิญร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล “แม่โจ้แฟมิลี่โบว์ 2561” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

17/1/2561 10:25:20
63