มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เลี้ยงต้อนรับ นศ.จีน


ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2560 15:51:37     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 75

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว เตรียมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษา จาก Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.วินิตรา  ลีละพัฒนา ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า “ทางสถานบริการฝึกอบรมฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP) โดยรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจาก Guangxi University of Foreign Languages  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 78 คน  ซึ่งจะเข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นระยะเวลา 1 ปี  และเพื่อเป็นการต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษากลุ่มนี้เข้าสู่รั้วแม่โจ้ ที่ตั้งอยู่ในดินแดนล้านนา ทางสถานบริการฝึกอบรมฯ จึงได้จัดงานต้อนรับในรูปแบบขันโตกล้านนา และจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างความอบอุ่น และสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน จากนั้น ผู้แทนอาจารย์ จาก Guangxi of Foreign Languages จะกล่าวความรู้สึก พร้อมทั้งส่งมอบการดูแลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเริ่มพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ  จากนั้นเริ่มเข้าสู่งานเลี้ยงขันโตกพร้อมชมการแสดงต้อนรับ  ณ  ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

UBI แม่โจ้ จัดอบรม การผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

21/11/2560 14:31:34
30

ม.แม่โจ้ MOU บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด ร่วมพัฒนาองค์กร

21/11/2560 14:05:45
29

ขอเชิญร่วมงาน Maejo Fair 2017 โชว์สุดยอดนวัตกรรมโดยนักวิจัยแม่โจ้และเครือข่ายเกษตรครั้งยิ่งใหญ่

20/11/2560 16:28:00
300

ม.แม่โจ้จัดประชุมวิชาการ “โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

20/11/2560 13:29:16
40

ขอเชิญร่วมงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้สู่สังคม

15/11/2560 14:52:41
181

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 พร้อมโชว์พืชวงศ์แตงในเวทีวิชาการครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

14/11/2560 10:57:01
209

งาน 40 ปี พืชผักแม่โจ้ จัดใหญ่ เปิดแปลงแสดงพันธุ์แตงกวา-แตงร้าน รวมพลคนตระกูลแตงครั้งใหญ่ของประเทศ

10/11/2560 16:51:47
124

กยศ.แม่โจ้ จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกก่อนจบ: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้องฯ”

8/11/2560 10:03:43
41

รัฐมนตรีฯ ราชอาณาจักรภูฏานเยือน ม.แม่โจ้

31/10/2560 16:01:55
154

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ร่วมรำลึก 101 ปี ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้

19/10/2560 12:10:05
98