มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เลี้ยงต้อนรับ นศ.จีน


ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2560 15:51:37     ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 142

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว เตรียมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษา จาก Guangxi University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.วินิตรา  ลีละพัฒนา ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า “ทางสถานบริการฝึกอบรมฯ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP) โดยรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจาก Guangxi University of Foreign Languages  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 78 คน  ซึ่งจะเข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นระยะเวลา 1 ปี  และเพื่อเป็นการต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษากลุ่มนี้เข้าสู่รั้วแม่โจ้ ที่ตั้งอยู่ในดินแดนล้านนา ทางสถานบริการฝึกอบรมฯ จึงได้จัดงานต้อนรับในรูปแบบขันโตกล้านนา และจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างความอบอุ่น และสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน จากนั้น ผู้แทนอาจารย์ จาก Guangxi of Foreign Languages จะกล่าวความรู้สึก พร้อมทั้งส่งมอบการดูแลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเริ่มพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ  จากนั้นเริ่มเข้าสู่งานเลี้ยงขันโตกพร้อมชมการแสดงต้อนรับ  ณ  ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP … เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0

26/9/2561 10:22:42
6

บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ ยกผลงานเด่นหลักสูตรเด็ดขึ้นห้างโชว์นวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 18-20 กันยายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

14/9/2561 10:42:41
51

ขอเชิญชาวแม่โจ้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ "สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"

13/9/2561 14:28:29
81

ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์”

11/9/2561 14:42:30
81

KICK OFF งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร พบกิจกรรม ROAD SHOW ที่พรอมเมนาดา 31 ส.ค.61 นี้

31/8/2561 13:39:43
68

ม.แม่โจ้ พร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

29/8/2561 16:43:40
50

ขอเชิญร่วมงาน “KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้” ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ๊ด แม่โจ้บ้านเฮา

29/8/2561 11:15:47
55

ขอเชิญร่วมงาน “KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้” ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ๊ด แม่โจ้บ้านเฮา

29/8/2561 11:04:40
16

สาขาพืชผักแม่โจ้ จัดเสวนาวิชาการ ฟรี ! เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์

21/8/2561 10:24:57
70

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ เชิญ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช บรรยายพิเศษแก่บุคลากร

9/8/2561 13:05:37
37