เอกสารเผยแพร่ปฏิทินการประชุม 2561 จดหมายข่าว : INSIDE MJU  

คู่มือการลงข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวลงเว็ปไซต์ MJU การส่งสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวลงแบนเนอร์ การส่งข่าวลงจอ LED 

รายงานการประชุม คณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฯคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ฯคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ฯบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ฟอรั่มการสื่อสารองค์กร

ข่าวกิจกรรม