เอกสารเผยแพร่ แบบคำร้องขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์  ปฏิทินการประชุม 2561  จดหมายข่าว : INSIDE MJU   

คู่มือการลงข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวลงเว็ปไซต์ MJU การส่งสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม คณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฯคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ฯคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ฯบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ฟอรั่มการสื่อสารองค์กร

ข่าวกิจกรรม